Loading...
  • Rušimo granice inovativnim razmišljanjem

    NM Advokati - Advokatska kancelarija Beograd - Srbija

  • Podstičemo rešavanje komplikovanih pitanja

    Advokatska kancelarija Beograd

Home 2017-07-14T22:26:23+00:00

Radno pravo

NM advokati pruža sve usluge i pravne savete iz oblasti radnog prava od zasnivanja radnog odnosa zaposlenim pa do prestanka Ugovora o radu …

Opširnije

Parnice

Ova oblast naročito reguliše način rešavanja pravnih pitanja u sudskom postupku u kome se raspravlja I odlučuje u sporovima iz odnosa, pre svega ličnih I porodičnih odnosa, potom svih građanskih odnosa fizičkih I pravnih lica.

Opširnije

Ozakonjenje-legalizacija

Navedenu oblast našeg rada ističemo pre svega zbog potrebe da svojim klijentima približimo i pomognemo da reše pitanja od životnog značaja za ozakonjenje (ranije legalizaciju) njihovih nekretnina koje imaju na teritoriji Republike Srbije.

Opširnije

Uknjižba

U skladu sa potrebama i tendencijama sigurnog upisa prava na nepokretnostima, koje u većini slučajeva predstavljaju najveću materijalnu vrednost fizičkih i pravnih lica posvećujemo se nabržam i najpreciznijem načinu upisa svih prava koja se tiču nepokretnosti ili obezbeđuju njihovo uživanje i korišćenje na zakonskoj osnovi.

Opširnije

Ugovori

Imajući u vidu ugovore o kupoprodaji nepokretnosti, značajne ugovore u privredi kao i sve druge vrste ugovora, smatramo da pitanje uređenja svih vrsta odnosa kroz uređene forme donosi stratešku prednost svima koji se odluče da baziraju svoje odnose kroz pisane ugovore.

Opširnije

Krivica

Advokatska kancelarija postupa po krivično pravnim predmetima duži niz godina i poseduje veći broj premeta u kojima je učestvovala kao branilac okrivljenih lica pred sudovima u Republici Srbiji.

Opširnije

Naplata potraživanja

Poseban segment u kojem klijentima pomažemo da što brže uz maksimalan uložen trud dođu do sredstava koja su im na osnovu zakona garantovana, bilo sudskim presudama (svim vrstama izvršnih isprava), bilo da svoje pravo zasnivaju na izdatim računima (svim vrstama verodostojnih isprava).

Opširnije